» azmoon
azmoon
 
 
1-از مرورگر بروز استفاده کنید
2- کلمه عبور و کد داوطلبی ، کد ملی شماست
 3-سوالات آزمون در بالای صفحه نمایش داده می شود - از گزینه "بزرگنمایی و ثابت نگه داشتن " برای ثابت ماندن سوالات استفاده کنید
4- در صورتی که مورورگر شما بروز نباشد سوالات را به شما نشان نمیدهد و فایل pdf آن را برای دانلود آماده میسازد - فایل را دریافت و آن را جداگانه باز کنید و سوالات را بخوانید و در صفحه وب پاسخ دهید