» » » معلم موثرترين عامل ارتقاي كيفيت در مدرسه است

معلم موثرترين عامل ارتقاي كيفيت در مدرسه است

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به چرخش های تحول آفرین در حوزه مدیریت، گفت: یکی از عوامل اثر بخش و کیفیت بخش در مدرسه معلم است که این موضوع به نسبت معمول رسیده و دانش آموزان از کیفیت خوب آموزش برخوردار هستند.

معلم موثرترين عامل ارتقاي كيفيت در مدرسه است

 


به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،پيش از ظهرامروز علي زرافشان در گردهمایی روسای ادارات امور شاهد و ایثارگران استان های سراسر کشور که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد ، درباره جایگاه مدارس شاهد در بین مدارس کشور اظهاركرد : این مدارس به حدی از بلوغ رسیده اند که پس از سال‌های زیاد در تجربه تعلیم و تربیتی امروزه علاوه بر خدماتی که دریافت می کنند خدماتی به تعلیم و تربیت کشور دهند.

زرافشان با اشاره به اینکه مدرسه دارای ظرفیت تصمیم سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است افزود: مدارس شاهد در مقايسه با ساير مدارس از جایگاه ممتازی برخوردار هستند .

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه تجربیات بومی نظام تعلیم و تربیت کم است ، خاطرنشان كرد: بايد با استفاده از تجربيات بصري به ارتقای کیفیت در نظام آموزش و پرورش بپردازيم و برنامه تعالی مدیریت مدرسه یکی از اقدامات مهم در همين راستاست.

وي عنوان کرد: مدرسه کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت و جلوه ای از تحقق مراتب حیات طیبه و زمینه ساز درک و اصلاح موفقیت توسط دانش آموز ، تکوین و تعالی پیوسته تقویت آن بر اساس نظام معیار اسلامی و در چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت است. به همين علت مدرسه باید برخوردار از قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های عملیاتی در چارچوب سیاست های محلی ، منطقه ای و ملی باشد.

زرافشان مدرسه يادگيرنده را کمال جو و تسهیل کننده عنوان و تصريح كرد: مدرسه خودارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت بیرونی است که مدارس شاهد نیز از این نوع مدارس هستند چرا که برنامه ریزی بدون خودارزیابی امکان پذیر نیست.

وی اشاره کرد: کار در مدرسه باید مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقدپذیر و مشارکت جو باشد یکی از سیاست های وزیر آموزش و پرورش نیز سیاست مشارکت جویی است .

زرافشان با اشاره به اینکه مدرسه با مدیریت فردی اداره نمی شود، تصريح كرد : مدرسه باید در جایگاهی باشد که برای تعلیم و تربیت تصمیم سازی کند در سند تحول چرخش های تحول آفرین آمده تا تعلیم و تربیت بتواند در حرکتی مطلوب در این چرخش ها باشد.

وی با اشاره به چرخش های تحول آفرین در حوزه مدیریت طبق سند تحول بنیادین افزود: از مدیریت اداری و کنترلی به راهبردی تربیتی مبتنی بر نظام معیار اسلامی، از تمرکززدایی به مشارکت جویی و مسئولیت پذیری مبنی بر خرد جمعی، از برنامه ریزی های موردی و پراکنده به برنامه ریزی راهبردی و آینده نگر ، از جمله این چرخش ها است .

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش ادامه داد : از حاکمیت نگاه جزیره ای در حوزه های اجرایی به تاکید بر فرایندها و پیامدها بر اساس نظام معیار اسلامی، از انتصاب سلیقه ای مدیران بر اساس ضوابط اداری به شایسته سالاری در مدیریت ، ادامه چرخش تحول آفرین در این حوزه است.

وی در خصوص نگاه اثربخشی در مدرسه تصریح کرد: مدرسه اثربخش یعنی فعالیت و برنامه های آن مدرسه به فعالیت اثربخشی منتهی شود که برای آن مولفه هایی در نظر گرفته می شود.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یکی از مولفه ها این است که دانش آموز باید در مدرسه اثر بخش وجود داشته باشد در این راستا پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی نزدیک به 100 درصد ، در دوره اول متوسطه 94 درصد و در دوره دوم متوسطه 82 درصد است.

زرافشان با بیان اینکه نسبت دانش آموز به معلم 21 نفر است اظهار کرد: یکی از عوامل اثر بخش و کیفیت بخش در مدرسه معلم است که این موضوع به نسبت معمول رسیده و دانش آموزان از کیفیت خوب آموزش برخوردار هستند.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش بیان کرد: کاهش رشد جمعیت دانش آموزان از 18 به 11 میلیون و امسال با وجود دانش آموزان بزرگسال به 13 میلیون و 800 دانش آموز رسیده است.

زرافشان یکی از مزیت های نظام آموزشی را دسترسی برابر به مواد آموزشی خواند و گفت: تمام دانش آموزان از بسته های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی استفاده می کنند.

وی یادآور شد: در کنار شاخص های داخلی مدرسه اثربخش رویکرد جهانی داریم که کیفیت را در گرو نسبت دانش آموز به معلم، دسترسی به منابع و تحصیلات آموزشی و میزان تحصیلات معلمان می داند.

زرافشان ادامه داد: در زمینه آموزش در راهبردهای یونسکو نیز تمرکز در بهبود آموزش بالا بوده و بازبینی چارچوب حقوقی نیز مطرح شده است همچنین حمایت از کشورهای عضو برای توسعه نظام آموزشی برای یادگیری مادام العمر و باکیفیت برای همگان مطرح شده است.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اشاره به اقداماتی برای رفتن مدرسه به سمت کیفیت انجام شده است گفت: برخی مدارس در دهه 70 به سمت ISO رفتند همچینین تجربه دیگر برای رساندن مدارس به کیفیت بکارگیری مدل IWA2 است.

وی بیان کرد: مدل TQM مدیریت کیفیت جامع است که در حوزه آموزش ورود پیدا کرده است ما نیز این مدل را به سه دلیل انتخاب کرده ایم .

زرافشان به دلایل انتخاب مدل سوم اشاره کرد و افزود: برگزاری 10 سال کارگاه مدیریت فرایند مدار، تبدیل شدن این مدل به مدل بومی و اجرای آزمایشی آن در 600 مدرسه دوره اول متوسطه، به کار گیری مدل سوم در سایر کشورها از دلایل انتخاب این مدل به شمار می رود .

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به اینکه این مدل در محیط آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران و به عنوان یک شاخص بومی شده است برای نظام آموزشی انتخاب شد و امروز به عنوان برنامه تعالی مدیریت مدرسه مطرح شده است.

وی اظهار امیدواری کرد و افزود: این مدل را برای مدارس شاهد بومی کنیم تا به عنوان یک ابزار ارتقای کیفیت در مدارس مطرح شود چرا که کیفیت یک مسیر بی پایان است.

توسط: admin | در تاریخ: (26-11-1394, 08:38)
تاکنون نظری ارسال نشده است ! شما اولین نفر باشید !

می خوام یک نظر جدید ثبت کنم