زمینه زیست شناسی مولکولی

بیوانفورماتیک دانش استفاده از انفورماتیک، آمار و احتمالات در زمینه زیست شناسی مولکولی است.

بیوانفورماتیک ترکیبی از پکیج آموزش زیست شناسی و علوم کامپیوتر است. پیشرفت‌های زیست‌شناسی و فناوری‌های جدید برای ذخیره و بازیابی اطلاعات، این دو علم را در کنار هم قرار داده است. بیوانفورماتیک یک علم میان رشته ای است که با استفاده از روش های علوم کامپیوتر، ریاضیات، ژنتیک، شیمی و فیزیک، مسائل مختلف بیولوژیکی را در سطح مولکولی حل می کند.

دوره مقدماتی بیوانفورماتیک از دو بخش تشکیل شده است. قسمت اول یک مرور کلی بیومولکولی است، سپس بیوانفورماتیک و تاریخچه آن آموزش داده می شود و به دنبال آن تطبیق توالی باینری و چندگانه، جستجوی توالی، مدل مارکوف پنهان، پروفایل سازی، PSSM و در نهایت ساخت درخت فیلوژنتیک ارائه می شود. این دوره مفاهیم نظری و عملی را پوشش می دهد و نرم افزارهای پایه، وب سایت ها و پایگاه های داده را آموزش می دهد.

قسمت دوم زبان R را آموزش می دهد.این دوره مقدماتی است و مفاهیم اولیه به دانشجوی علاقه مند به کار در زمینه بیوانفورماتیک آموزش داده می شود. همچنین با تعدادی از بسته های بیوانفورماتیک آشنا می شوید.

دیدگاهتان را بنویسید